Du har valgt: Valgt: .

Du har valgt alternativet under. Hvis det ikke var riktig, klikker du deg bare tilbake og velger på nytt.

Valgt alternativ

Senior, uten binding (avtalegiro)

  • Gjelder fra fylte 65 år.
  • Ingen bindingstid.
  • Avtalegirokontrakten har 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen må være oss i hende senest den 05. i måneden for at oppsigelsen skal gjøres gjeldende med virkning fra den 1. i påfølgende måned.
  • Oppsigelse av kontrakt må gjøres skriftlig til resepsjonen eller til post@spicheren.no.
  • Innpassering i porten før kl.15.30 i ukedager
  • Innpassering hele åpningstiden i helger.
  • Ved førstegangs-innmelding betales kr. 99,- når nøkkelbrikke hentes i resepsjonen.
  • Ved tap av nøkkelbrikke kan ny brikke kjøpes for kr. 99,-.
  • Se øvrige vilkår i tilsendt kontrakt.

kr. 519,-

per mnd.

Fyll inn ditt mobilnummer