Du har valgt: Valgt: .

Du har valgt alternativet under. Hvis det ikke var riktig, klikker du deg bare tilbake og velger på nytt.

Valgt alternativ

Student, uten binding (avtalegiro)

  • Studentmedlemskap gis kun til studenter som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Gyldig studentbevis må fremlegges.
  • Hvis kunden ikke lengre er student, må kundens medlemskap endres fra studentmedlemskap til et ordinært medlemskap for fortsatt å få tilgang til senteret.
  • Det foretas adgangskontroller, og gyldig dokumentasjon må da framvises.
  • Avtalegirokontrakten har 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen må være oss i hende senest den 05. i måneden for at oppsigelsen skal gjøres gjeldende med virkning fra den 1. i påfølgende måned.
  • Oppsigelse av kontrakt må gjøres skriftlig til resepsjonen eller til post@spicheren.no
  • Ved førstegangs-innmelding betales kr. 99,- når nøkkelbrikke hentes i resepsjonen.
  • Ved tap av nøkkelbrikke kan ny brikke kjøpes for kr. 99,-
  • Se øvrige vilkår i tilsendt kontrakt

kr. 419,-

per mnd.

Fyll inn ditt mobilnummer